Reklama
Reklama
Solidustech
Reklama
Postav Robota
Reklama

TI: Spinning motors just got simpler with TI’s latest stepper technologies

Kategorie MikroZONE

TI rozšírila ponuku budičov krokových motorov o nových zástupcov: DRV8880/DRV8881 s patentovanou AutoTune™ technológiou a DRV8884/DRV8885 s integrovaním snímaním prúdu cievok (nevyžadujú externý snímací rezistor). Zobrazit více na MikroZone