Reklama
Reklama
Solidustech
Reklama
Postav Robota
Reklama

ZAŘÍZENÍ PRO PÁJENÍ KONDENZACÍ NASYCENÝCH PAR S ARDUINO MEGA

Kategorie Arduino

Trh v dnešnej dobe ponúka rôzne metódy bezolovnatého spájkovania. Kladie sa pritom dôraz na kvalitu a spoľahlivosť spájkovaných spojov. Zobrazit více na Arduino

Zdroj: http://arduino.cz/zarizeni-pro-pajeni-kondenzaci-nasycenych-par-s-arduino-mega/
Publikováno: 23.03.2016