Reklama
Reklama
Solidustech
Reklama
Postav Robota
Reklama

Krokový motor použitý jako enkodér

Kategorie Arduino

Krokové motory pro svoji činnost využívají cívky, které jsou rozmístěné po obvodu motoru. Tyto cívky je možné střídavě spínat a vypínat. Když takto přepínáme sousední cívky, magnet na ose motoru se postupně otáčí a motor tak provádí jednotlivé kroky. Zobrazit více na Arduino

Zdroj: https://arduino.cz/krokovy-motor-pouzity-jako-enkoder/
Publikováno: 02.10.2018