Reklama
Reklama
Solidustech
Reklama
Postav Robota
Reklama

Čím lepiť výtlačky

Kategorie Bastl

Nie vždy sa dá náš návrh vytlačiť v jednom kuse. Či už z dôvodu zložitosti návrhu alebo z rôznych technologických dôvodov. A tu nastáva problém – ako a čím jednotlivé súčasti zlepiť. Zobrazit více na Bastl

Zdroj: https://www.bastl.sk/cim-lepit-vytlacky/
Publikováno: 28.06.2016