Reklama
Reklama
Solidustech
Reklama
Postav Robota
Reklama

ARDUINO – SERVO a PWM

Kategorie Projectik

Ovládanie servomotora priamo z Arduino je pomerne jednoduché. Na ovládanie serva využívame PWM (pulse width modulation). Polohu serva nám bude určovať strieda. Striedu definujeme ako pomer doby trvania aktívneho stavu voči perióde (dobe opakovania sa) javu. Zobrazit více na Projectik

Zdroj: https://www.projectik.eu/index.php/programovanie/arduino/item/292-arduino-servo-a-pwm
Publikováno: 27.03.2017