Reklama
Reklama
Solidustech
Reklama
Postav Robota
Reklama

Arduino MKRFOX1200 – Sigfox IoT

Kategorie Chiptron

Arduino.cc zveřejnil novou Arduino desku s názvem MKRFOX1200. Základem je mikrokontrolér Microchip SAMD21 (32bit ARM Cortex M0+) spolu a čip ATA8520 (Single-chip Sigfox @ 868 MHz – určený pro EU) na DPS o velikosti 67 x 25mm. Zobrazit více na Chiptron

Zdroj: https://chiptron.petus.cz/news.php?readmore=441
Publikováno: 19.04.2017