Reklama
Reklama
Solidustech
Reklama
Postav Robota
Reklama

Snímač zaplavenia

Kategorie Pablox

Potreboval som snímať zaplavenie vodou vo viacerých priestoroch. Pôvodne som plánoval použiť hotové čidlá, ale pri cene 15eur/kus som sa rozhodol zrealizovať jednoduché zapojenie s reléovým výstupom, kde bude elektronika umiestnená osobitne. Zobrazit více na Pablox

Zdroj: http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1
Publikováno: 22.06.2018